Pedagogik

Växa i kunskap

“Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet” (Lgr 22). Vi arbetar för att varje elev ska få utveckla sina kunskaper så långt som möjligt.

Växa i kreativitet

I undervisningen används estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt för att stimulera elevens kreativitet och ge fler ingångar till kunskap.

Växa i ansvar

Vår målsättning är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Inflytande anpassas efter elevens ålder och mognad. Ansvar och inflytande förbereder eleverna för att leva och verka i samhället som demokratiska medborgare. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.