Vanliga frågor och svar

Om skolval och Bruksskolan

Kan jag välja skola själv?
Ja, det kan du. Alla barn får en placering på en skola i sin hemkommun. Men du har alltid rätt att söka till en annan kommunal skola eller en fristående skola.

Vad är en friskola?
En fristående skola drivs inte av ”den” offentliga sektorn. Bruksskolan följer läroplanen, lagar och förordningar som gäller för alla grundskolor.

Vad skiljer Bruksskolan från andra grundskolor?
Bruksskolan är en fristående skola med kristen värdegrund. Vi startar varje dag med en värdegrundssamling där vi exempelvis pratar om hur man är mot varandra samt arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i situationer som uppstår. Vi tar också emot färre elever. Det gör att vi har mindre klasser och lättare kan anpassa undervisningen efter den enskilda individen. Idag har vi cirka 50 elever från förskoleklass till åk 5, undervisningen bedrivs i B-form (F-1, 2-3 och 4-5).

Hur arbetar ni för en trygg miljö?
Vi har nolltolerans mot kränkande beteende och arbetar kontinuerligt för en trygg miljö för elever och personal.

Måste jag vara troende för att gå på Bruksskolan?
Nej, inte alls. Vi välkomnar alla elever, oavsett bakgrund, värderingar och synsätt.

Kostar det någonting att gå på Bruksskolan?
Nej, det gör det inte. Vi finansieras av kommunala bidrag och behöver inte ta ut elevavgifter.

På tal om pengar, vad händer om Bruksskolan går med vinst?
Bruksskolan har inget vinstintresse utan allt handlar om att erbjuda en skola som ger eleverna en bra start i livet. Om verksamheten skulle gå med vinst, återinvesteras varenda krona i verksamheten.

Hur ansöker jag om en plats på Bruksskolan?
Fyll i formuläret under ”Intresseanmälan”, sedan kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

När ska ansökan senast skickas in?
Vi tar emot ansökningar fortlöpande. Det går alltid att välja skola – även när terminen har börjat.

Praktiska frågor >>