Om Skolan

Vi är en fristående skola för barn förskoleklass – åk 5 belägen i Ursviken utanför Skellefteå. Skolan drivs i B-form (F-1, 2-3 och 4-5). Vi lär känna våra elever, de lär känna oss och tillsammans bygger vi en trygg miljö.

Bruksskolan följer samma läroplan som övriga skolor i Sverige. Alla i skolan samverkar för att skapa en god miljö för utveckling och lärande.

På vår skola ska varje elev få:
växa i kunskap
växa i kreativitet
växa i ansvar
växa som medmänniska

Aktiviteter ska vara tydligt integrerade i undervisningen, exempelvis utflykter, studiebesök och gemensamma projekt. Detta tror vi är en god grund för att skapa kreativa arbetsformer och ge eleverna en positiv självbild. Varje elev ska ”finna sin unika egenart och delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr 11).