Untitled Document

Välkommen till Bruksskolan

Välkommen att titta in!

Bruksskolan är en F-5 skola och är belägen i Ursviken i utkanten av Skellefteå. Skolan ligger i ett naturnära område, med stora lekytor och skolan har successivt byggts om. Skolan bygger på en kristen värdegrund där varje elev ska känna sig sedd för den unika människa han/hon är. Vi prioriterar små klasser, för att alla ska få den tid och uppmärksamhet man behöver, oavsett om det innebär extra utmaningar i sitt lärande, eller extra stöd vid svårigheter. I vår undervisning ges utrymme för drama, musik, uppträdanden, bild, film, språk, skrivande, IT mm. Vi vill ge stort utrymme för kreativitet. Vi menar att det är viktigt att man får lära sig att kommunicera på olika sätt.

VI VILL GE VARJE ELEV EN BRA START I LIVET!

Bruksskolan på YouTube!

...och här också!

Solidaritet

Värderingar

Skolans värderingar bygger på en kristen värdegrund, och vi hoppas att du som elev skall få med sig en positiv bild av vad en kristen livsstil innebär idag och just nu. En värdegrund från Bibeln är att alla tjejer och killar har lika rättigheter och värde. Att visa respekt för olika åsikter, livsåskådningar, samt olikheter i personlighet och läggning. Vi arbetar mot varje form av mobbning och kränkande behandling. Du ska känna dig trygg hos oss!

Vi eftersträvar att alla på Bruksskolan ska behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Solidaritet

Solidaritet

Förutom intressanta temadagar, studiebesök och möten med elever från andra skolor, har vi projekt som innebär kontakt med andra länder. Solidaritet är att vi på skolan visar medkänsla för den som finns i samma klassrum, men också bryr sig om människor som bor långt bort utanför Skellefteå.

Contuct Us

Anslagstavlan

Vi har en ständigt växande skola. Är du intresserad av att ha DITT barn i vår verksamhet? Ta kontakt med med oss genom att ringa 0910- 79 79 11 eller rektor Magdalena Lundberg  magdalena.lundberg@bjorkskolan.se

Ansökningsblankett

Har du synpunkter, frågor eller tips? Skicka ett mail: magdalena.lundberg@bjorkskolan.se eller ett brev (se adress nedan).

Behöver du tips, stöd eller goda ideér i din föräldraroll? Vi möter dig gärna i dina funderingar. Bruks Familjeomsorg, Lillemor Ivansson, familjestödjare, 070-304 88 05, lillemor@familjeoms.org

SKOLINSPEKTION 2012